Preliminär startlista NGK-Masters 2011

Nu är den preliminära startlistan till årets NGK-Masters färdig. Observera att startlistan är preliminär och att startbekräftelse skickas ut från Karlstads MC.

Eventuella justeringar kommer at göras allt eftersom eventuella felaktigheter upptäcks.

Klicka på länken nedan för att se listorna!

     

NGK AutoExperten MekoPartner Mekonomen Scandic Winn